Paternalismus státní

paternalismus státní – snaha státu vystupovat jako poručník vlastních občanů. Vznik p.s. spadá do období knížecího absolutismu, kdy panovník vystupuje jako správce země a ochránce poddaných, který má monopol na řešení jejich problémů. Rozvoj p.s. souvisí s potlačováním a odstraňováním institucí stavovských, municipálních, zemských, cechovních apod., v jejichž rámci mohly jednotlivé kategorie obyv. řešit své problémy do jisté míry samostatně. Proti p.s. je zaměřen odpor občanské společnosti, která usiluje o omezení státních zásahů na minimum a o emancipaci soukromé iniciativy, spolkového života apod. Na druhé straně jsou některé projevy p.s. značnou částí populace vítány, a to tehdy, mají-li podobu pečovatelských aktivit sociálního státu.

state paternalism paternalisme étatique staatlicher Paternalismus paternalismo di Stato

Literatura: Rosanvallon, P.: La crise de l'Etat – providence. Paris 1981.

Jan Keller