Pediatrie sociální

pediatrie sociální – (z řec. pais = dítě; iatreia = léčení) – spec. disciplína z oblasti sociálního lékařství, která sleduje soc. pozadí zdraví a nemoci dítěte nejen jako jedince, ale hlavně jako člena elementární soc. skupiny, rodiny. Zabývá se nejen studiem zdravotního stavu jedinců, ale i rodin, ke kterým přísluší, a sleduje komplex biol. i soc. podmínek jejich širší socializace. V rámci tohoto zaměření studuje i relace fyzického, psych. a soc. zdravotního stavu těchto jedinců. P.s. se v kurativě pokouší intervenovat nejen do jejich fyzického subsystému, ale i do života rodiny, zejm. do postavení dítěte a strukturace rolí i způsobu života rodiny. Zároveň sleduje důsledky těchto zásahů a změn na chování dítěte v roli nemocného, na léčbu, rehabilitaci a odstraňování stop nemoci i na jeho celkový život. P.s. užívá jak individ., tak skupinové metody a postupy, spolupracuje s jinými medicínskými i s nemedicínskými disciplínami, jako jsou s-gie, psychologie, soc. psychologie, soc. a kult. antropologie, pedagogika, pedagogická psychologie, speciální pedagogika aj.

social pediatry pédiatrie sociale Sozialpediatrie pediatria sociale

Literatura: Dunovský, J.Eggers, H. a kol.: Sociální pediatrie. Praha 1989; viz též lékařství sociální.

Jaroslav Kapr