Plánování ekonomické

plánování ekonomické – obecně je to nástroj racionální přípravy ekon. rozhodnutí a podklad pro ekon. jednání účastníků ekon. procesu – jednotlivců, podniků, organizací a státu. Pomocí p.e. rozhodují, jak nejlépe využít vzácné prostředky. Koordinace ekon. procesů je úkolem každého ekon. systému, kritéria a metody této koordinace mohou být ovšem různé a závisí na daném hosp. a polit. systému. P.e. spolu s trhem patří ke dvěma hlavním koordinačním formám. Obě formy ve své čisté podobě představují pouze ideálně typické konstrukce. V dané ekonomice může převažovat systém centrálního nebo decentrálního plánování, tzn. kompetence může být principiálně v rukou centrálních státních orgánů, nebo v rukou jednotlivých ekon. aktérů.

economic planning planification économique ökonomische Planung pianificazione economica

Nataša Bayerová