Plebiscit

plebiscit – (z lat. plebiscitum = usnesení lidu) – typ lidového hlasování, které má na rozdíl od referenda zpravidla konzultativní charakter. Často se používá před rozhodnutím parlamentu o otázkách státního území, úředního jazyka apod. Pojmy p. a referendum se často zaměňují, v USA se používá označení p. i pro právně závazná lidová hlasování. Na p. se lze dívat také jako na specif. výzkum veřejného mínění s tím, že získané údaje vstupují přímo do procesu rozhodování o státních záležitostech.

plebiscite plébiscite Volksbefragung, Plebiszit plebiscito

Jan Herzmann
Jiří Nehněvajsa