Potřeby vzdělávací

potřeby vzdělávací – jeden z druhů individ. i spol. potřeb, který se jeví jako efekt proměn v oblasti práce a prakticky představuje zvyšující se nároky na profesní přípravu a vzdělávání. Rostoucí p.v. jsou reflexí intelektualizace společnosti a výsledkem posilované motivace jednotlivců i celých skupin ke vzdělávání. Jsou důkazem efektivního využívání kulturního kapitálu, který vzdělání představuje. Výzkum p.v. využívající standardní s-gické metody a techniky byl rozvinut především u dospělého obyv. v rámci zkoumání hodnotových orientací, postojů k dalšímu vzdělávání a ke změnám v profesních nárocích včetně rychlosti změn v oblasti profesní kompetence. Tzv. poločas profesní kompetence, během něhož dochází k silnému opotřebení znalostí a zkušeností u jednotlivých povolání, se pohybuje od 3 do 20 let. Nahlíženo jinak jsou p.v. většinou vyvolány nárůstem nových informací, jak teor. poznatků, tak objevů nových technologií apod., a zároveň jsou indikátorem těchto procesů.

education needs besoins de la formation Bildungsbedürfnise bisogni di formazione

Literatura: Teichler, U.Hartung, D.Nuthmann, R.: Hochschulexpansion und Bedarf der Gesellschaft. 1976.

Vladimír Čermák