Primitiv

primitiv – (z lat. primitivus = první, prvotní) – obecně se tak nazývá člověk, kterého považuje jeho pozorovatel za mentálně nebo kult. zaostalého. Toto označení přešlo bohužel i do věd. literatury, kde z antropol. hlediska znamenalo nesprávně synonymum pro divocha nebo člena tzv. primitivní společnosti. P. byl srovnáván s dítětem, protože se mu připisovaly stejné vlastnosti, jaké odpovídají juvenálnímu stadiu lidské bytosti. Psychol., kult. a soc. vývoj lidského jedince se tak přenášel analogicky na vývoj lidské společnosti, přičemž kolektiv p. představoval nejnižší stadium ve spol. evoluci. Opakem p. byla glorifikace „urozeného divocha“ (J. J. Rousseau), jeho řazení morálním a mravním postavením po bok vykořisťovaných, což vedlo některé levicově orientované intelektuály až k myšlence bratrství proletáře a p. V současné době tento termín prakticky z věd. literatury zcela vymizel.

primitive primitif Naturmensch primitivo

Literatura: Duvignaud, J.: Le langage perdu. Paris 1973.

Zdeněk Justoň