Procedura experimentální

procedura experimentální – typ výzkumné procedury postavený na uplatnění experimentu a směřující k explanaci kauzálního typu. Cíle p.e. mohou být explorativní (vyhledávací) nebo konfirmační (ověřovací). P.e. je náročnou procedurou, kterou lze využít až na relativně vysoké úrovni znalosti soc. jevu nebo procesu. Většinou se aplikuje v rovině mikrosociologie: při studiu malých skupin, procesů komunikace, interakce apod. Může být kombinována s procedurou monografickou, s níž ji spojuje problematické zobecnění výsledků. Přirozené experimenty v rovině makrosociologie inklinují spíše k historické metodě a jejich problém spočívá v dodržení postulátu opakovatelnosti.

experimental procedure procédure (démarche) expérimentale experimentelles Verfahren procedura sperimentale

Literatura: viz experiment.

Jiří Buriánek