Proměnná endogenní

proměnná endogenní – (z řec. endon = uvnitř; genos = rod) – doslova proměnná „vnitřní“, také intrasystémová, tj. taková, která mívá podobu meritorních parametrů situace (jevu), vyjadřujících obsah testovaných elementárních hypotéz. Vystupuje např. v experimentu, kde reprezentuje zprostředkující nebo závisle proměnnou. Podobně jsou chápány p.e. i v kauzálním modelování (např. path-analýza). P.e. by měla vyjadřovat (zastupovat) podstatné stránky či souvislosti analyzovaného jevu.

endogenous variable variable endogène endogene Variable variabile endogena

Jiří Buriánek