Psychologie environmentální

psychologie environmentální viz psychologie ekologická, psychologie kultury