Psychologie peněz

psychologie peněz – propojení hist.-kult. analýzy a aplikace psych. a soc.-psych. přístupu ekonomické psychologie na studium fenoménu peněz. Za zákl. dílo – přes jeho název – nutno pokládat Filozofii peněz G. Simmela, který chtěl pojednat tento fenomén důsledně mimo rámec ekonomie. Začíná „psychickým osvojením objektivní hodnoty“, zabývá se vývojem „nevědomých ekvivalenčních představ“ a přechází až k současnému „čistému symbolickému charakteru“ peněz, vysvětluje hamižnost, lakotu a marnotratnost, stejně jako „prahy ekonomického vědomí“ jakožto důsledky a výrazy vztahu k penězům, sleduje individ. svobodu člověka, jeho životní styl a vykořeněnost v nejužší souvislosti k peněžnímu hospodaření. P.p se zabývá např. typologií osobnosti z hlediska hospodaření s penězi (šetřil, rozhazovač, hráč), rozdíly v přístupu k „vlastním a cizím“ penězům (ženy v domácnosti, dlužníci), „imagem“ peněz a vnímáním jejich hodnoty v různých prostředích, měnovými zvyklostmi a „iluzemi“, interiorizací funkcí peněz v soc. a kult. specif. chování, rozpracovává psychologii měnové stability a inflace, psychol. aspekty mezinár. měnové politiky, dluhů atd. (Viz též sociologie peněz.)

psychology of money psychologie de l'argent Psychologie des Geldes psicologia del denaro

Literatura: Schmölders, G.: Psychologie des Geldes. Hamburg 1966; Simmel, G.: Philosophie des Geldes. München, Leipzig 1900.

Jiří Večerník