Registry statistické

registry statistické – (z něm. Register, to z lat. registrum, to z res gesta = událost ve stručném záznamu) – rozsáhlé počítačové veř. přístupné seznamy územních jednotek (okresů, obcí, částí obcí, sídelních jednotek, katastrálních území, příp. i ulic, objektů a parcel), organizačních jednotek (viz registr zpravodajských jednotek, tj. registrovaných právnických i fyzických osob) aj., které slouží statist. zjišťování, zpracování a analýzám. R.s. se aktualizují průběžně nebo ročně, výjimečně po delším období (např. registr sídelních jednotek vždy po 10 l., před novým sčítáním lidu, domů a bytů). Aktualizace r.s. zajišťuje úplnost statist. souborů dat pro jejich zpracování, využívání a publikaci. Každá jednotka registru je označena jednotným nezaměnitelným identifikátorem, tj. číselným kódem, který zpravidla vyjadřuje i určitou charakteristiku nebo zařazení jednotky. Specif. registrem je registr obyvatelstva, resp. evidence obyvatelstva (EO, dříve CRO, tj. Centrální registr občanů), kterou vede od r. 1980 ministerstvo vnitra. EO obsahuje vedle jména a příjmení data identifikačního určení (rodné číslo) a lokalizačního určení (bydlištní lokalita). Tyto registry se někdy využívají při výběrových s-gických šetřeních.

statistical registers registres statistiques statistische Register registri statistici

Milan Kučera