Reif Gustav

Reif Gustav

v Ljubuškách (Chorvatsko)
v Praze

Reif Gustav 01.jpg

Po absolvování gymnázia v Travniku (Jugoslávie) studoval práva a slovanskou filologii na filosofických fakulách ve Vídni a v Praze. V období první světové války byl úředníkem Státní centrální komise ve Vídni, roku 1919 přešel do Státního úřadu statistického v Praze, kde se stal vrchním odborovým radou a později přednostou odboru pro sociální statistiku. Byl členem Sociálního ústavu ČSR a drobnými texty přispěl do časopisu Sociální problémy, častěji nicméně publikoval ve Statistickém obzoru. Zabýval se především statistikou zaměstnanosti a mezd.

Knihy: Kolektivní smlouvy pracovní a mzdové v republice Československé za léta 1919 až 1922 (Praha 1924); Mzdová hladina v hl. městě Praze za l. 1919 až 1926 ve srovnání s r. 1914 (Státní úřad statistický, Praha 1928); Mzdová hladina v hl. městě Praze za l. 1927 až 1928 ve srovnání s r. 1914 a 1923 (Státní úřad statistický, Praha 1929); Mzdová hladina v Brně za dobu od r. 1919 do květ. 1930 ve srovnání s r. 1914 a 1923 (Státní úřad statistický, Praha 1930).

Studie: Nezaměstnanost intelektuálů po stránce statistické metody (Statistický obzor 1933); Nezaměstnanost a statistika (Sociální revue 1936).

Jiří Večerník