Rodina neúplná

rodina neúplná viz otec, rodina, rozvod