Rovnováha moci

rovnováha moci – poem užívaný v mezinár. kontextu pro označení přibližně stejné síly soupeřících velmocí nebo mocenských bloků. Politika r.m. byla důsledně prováděna zejm. Velkou Británií, která k tomu účelu přizpůsobovala, příp. měnila své aliance. V době am.-sov. antagonismu byla politika r.m. podepřena mocenskými bloky – Severoatlantickým paktem a Varšavskou smlouvou.

balance of power équilibre du pouvoir (des pouvoirs) Machtgleichgewicht equilibrio dei poteri

Literatura: Seabury, P. ed.: Balance of Power. San Francisco 1965.

Jaroslav Krejčí