Sémiotika města

sémiotika města viz ekologie sociální, sociologie města