Sexuologie

sexuologie – vědní obor, který studuje sexualitu v normě i v patologii je interdisciplinárním odvětvím medicíny (zejm. psychiatrie, gynekologie a andrologie), psychologie, s-gie, pedagogiky, juristiky, etnografie, antropologie, biologie, filozofie atd. Zabývá se třemi zákl. problémovými okruhy: sexuálními funkcemi a jejich poruchami, sexuální deviací, reprodukční medicínou. Přístup k problematice je vždy poplatný jednomu z velkých psychopatologických směrů: behaviorálnímu, psychoanalytickému a biol.-fyziologickému. Jako vědní obor se začíná s. vytvářet na konci 19. st. – první význ. publikací je Psychopathia sexualis (Krafft-Ebingch, 1866). V r. 1921 vznikl Sexuologický ústav v Praze, nejstarší univerzitní ústav svého druhu na světě. Zakladatelem čsl. lékařské sexuologie je J. Hynie. V r. 1913 zakládá A. Moll Mezinárodní společnost pro výzkum v oblasti sexuality a organizuje I. mezinárodní sexuologický kongres. Z dalších, kteří přispěli k rozvoji sexuologie, jsou uváděni: I. Bloch, H. Forel, H. Ellis, M. Hirschfeld a S. Freud. Revolučně zapůsobila první zpráva Kinseyho ústavu při univerzitě v Indianě v USA r. 1948. V r. 1984 byla založena World Association for Sexology se sídlem v USA. Jejím členem se stala i Čsl. sexuologická společnost.

sexology sexologie Sexuologie sessuologia

Literatura: viz sexualita.

Alexandra Burešová (Žourková)