Skupina rodinná

skupina rodinná viz rodina, skupina primární