Socioklub

Socioklub (1995–2002)

Socioklub 01.jpg

Občanské sdružení Socioklub se věnovalo výzkumné a expertní činnosti v oblasti sociální politiky, lokálních a regionálních analýz, výzkumu romské menšiny a podobně; spolupracovalo přitom především s ministerstvem práce a sociálních věcí. Sdružení sídlilo v Praze v ulici Na Moráni 4. Jeho činnost zpočátku podpořil fond Phare, mezi iniciátory patřili Ladislav Průša, Igor Tomeš a Petr Víšek (od roku 1999 výkonný ředitel). K zániku spolku, který pořádal rovněž veřejné diskuse a vydával studie, vedly ekonomické důvody, jeho majetek byl v roce 2002 převeden na think-tank Národní centrum sociálních studií. Během své existence Socioklub vydával ediční řadu Sešity pro sociální politiku, v níž vyšla tato díla:

 1. Igor Tomeš: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost (1994, 2. vyd. 2001);
 2. Ladislav Průša (ed.): Obce, města, regiony a sociální služby (1997);
 3. Jiří Dlouhý (ed.): Životní minimum (1997);
 4. Igor Tomeš (ed.): Lékařské posudkové služby (1997);
 5. Igor Tomeš (ed.): Vzdělávací standardy v sociální práci (1997);
 6. Michaela Kepková: Státní sociální podpora. Vznik a vývoj systému (1997);
 7. Jiří Dlouhý: Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice (1997);
 8. Romové v České republice (1945–1998) (1999);
 9. Romové: bydlení, soužití (2000);
 10. Věra Haberlová a kol.: Posuzování úrovně invalidity ve vybraných evropských zemích. Účinnost dávek pro zdravotně postižené (2000);
 11. Petr Víšek (ed.): Romové ve městě (2002);
 12. Michaela Richtrová: Občanské poradenství (2002);
 13. Gabriela Rösnerová (ed.): Romany in the Town (2003);
 14. Marek Jakoubek: Romové – konec (ne)jednoho mýtu (2004);
 15. Libor Prudký – Michaela Šmídová: Kudy ke dnu. Analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova (2010).

Zdeněk R. Nešpor