Sociologická encyklopedie:Tiráž

Sociologická encyklopedie
Editor: Zdeněk R. Nešpor
Technická spolupráce: Jan Dvořák, MathAn Praha, s.r.o.
Grafický návrh: Jiří Krupka a Lada Krupková Křesadlová
Vydal: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Praha 2017
ISBN 978-80-7330-308-2