Společenství politické

společenství politické viz společnost, společnost občanská, stát