Společnost kapitalistická

společnost kapitalistická viz kapitalismus, společnost preindustriální