Společnost preliterární

společnost preliterární – (z lat. prae = před; littera = písmeno, písmo, umění psát, listina, literatura, vzdělanost) – označení pro společnost, která nezná písmo. Tento termín nahradil v odborné literatuře pejorativní a zavádějící označení primitivní společnost. Při jeho zavádění se vycházelo ze skutečnosti, že písmo vzniklo jako nástroj řízení hospodářství a správy rozsáhlých státních útvarů (dnes se domníváme, že se písmo jako systém grafického vyjádření slova poprvé objevilo na Předním Východě někdy ve 4. tisíciletí př. n. l.). I když s.p. neznají písmo, neznamená to, že by neznaly slovesné umění: většina takto označených etnit má obrovské množství slovesných projevů (mýtů, pověstí, pohádek, eposů, zpěvů atd), které se však přenášejí pouze ústně, což vede buď k tomu, že se na jejich zapamatování specializuje určitá skupina lidí, nebo k tomu, že je znají nazpaměť všichni členové společnosti.

pre-literate society société sans écriture vorliterarische Gesellschaft società preletteraria

Literatura: Lévi-Strauss, C.: Smutné tropy. Praha 1966; viz též mytologie.

Zdeněk Justoň