Squareville

Squareville – (z angl. square = čtverec, kostka, úhelník; z it. villa a to z lat. villa = dvorec) – doslova město postavené podle pravoúhlé uliční sítě, přeneseně „Paďourov“. Termín S. patří do mluvy beatniků, v níž je to svět občanů dbalých tzv. obyčejných, normálních zákonů a občanských norem, s konvenčními a uniformními potřebami, prožitky a pocity. Je to protiklad světa lidsky autentických beatniků. Analogický postoj vůči společnosti vyjádřený pojmem S. se objevuje i v jiných hnutích, zejm. v anarchismu, v předválečném Československu např. v trampingu. Problém usměrnění lidských potencí a schopností, unifikace člověka s-gicky a fil. vyjádřil např. H. Marcuse v pojmu jednorozměrný člověk.

Squareville Squareville Squareville Squareville

Jiří Linhart