Status sociometrický

status sociometrický – v rámci sociometrie zjišťovaná pozice individua ve skupině, která odráží úroveň jeho popularity. Ukazatelem s.s. je počet obdržených sociometrických voleb v sociometrickém testu. Výpočet se provádí podle vzorce:

sociometrický status = ( počet obdržených voleb ) / ( počet členů skupiny – 1 )

(Viz též metody sociometrické.)

sociometric status status sociométrique soziometrischer Status status sociometrico

Miloslav Petrusek