Stereotyp dynamický

stereotyp dynamický – pojem, který zavedl I. P. Pavlov, jako jeden z ústředních pojmů své reflexologie. S.d. představuje konečný výsledek „analyticko-syntetické činnosti mozkové kůry“ a vzniká zkušenostním sjednocením reakce organismu na vnější i vnitřní stimuly. Je to rovnovážné a homogenní uspořádání všech podmíněných a nepodmíněných procesů, odrážených činností mozkové kůry. Prakticky jde o charakteristický způsob, styl jednání individua, které se, i když je stereotypní, dynamicky přizpůsobuje proměnlivým životním situacím. Dnes se pojem s.d. používá již poměrně zřídka, neboť je smysluplný pouze v rámci psychologie podmíněných reflexů, redukující psych. jevy na mechanické jevy vyšší nervové činnosti (viz podmiňování).

dynamic stereotype stéréotype dynamique dynamische Stereotyp stereotipo dinamico

Literatura: Pavlov, I. P.: Spisy. Praha 1955.

Michal Černoušek