Stigmatizace

stigmatizace – (z řec. stigma = znamení, znak) – pojem vyskytující se ve 3 významech. 1. Jsou to vzácně se vyskytující jevy kožního krvácení, u náb. blouznivců jako „napodobeniny ran Kristových“ a v psychologii jako specif. hysterické reakce, tedy jako psychogenní krvácení, které se objevuje obvykle na dlaních. Teologové je v některých případech považují za charismatická znamení; zaznamenali jich přes 500, v naprosté většině u žen (výjimkou je např. František z Assisi). Nejznámější byl případ Theresie Neumannové z bavorského Konnersreuthu (1926), vizionářky, která mj. produkovala krvavé slzy a byla lékaři pokládána za případ náb. hysterie. 2. Tzv. degenerativní s., jíž se zabývá rovněž psychologie, spočívá v určitých fyzických anomáliích u oligofreniků (asymetrický obličej, odstávající ušní boltce, anomálie v utváření lebky a další). 3. Jde o zvl. případ soc. předsudku vůči určitým osobám, jimž jsou pak díky tomu připisovány různé negativní vlastnosti (podle J. Hohmeiera, 1975). V širším smyslu, který se většinou používá v s-gii, znamená s. apriorní negativní hodnocení, vystupující buď jako atribuce, nebo etiketizace čili labelling. E. Goffman ukazuje, jak se člověk vyrovnává se s. narušující jeho identitu, když jsou mu soc. okolím připisovány určité znaky v souvislosti s určitými událostmi, jichž se účastnil.

stigmatization stigmatisation Stigmatisierung stigmatizzazione

Literatura: Brusten, M.Hohmeier, J. eds.: Stigmatisierung. 2 sv. Neuwied 1975; Goffman, E.: Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, N.J. 1963.

Milan Nakonečný