Struktury organizační

struktury organizační – typy, resp. způsoby uspořádání organizací. Nejčastěji se vyskytují s.o. funkční, označované též jako organizace štábní či liniově štábní, a s.o. divizní, rozdělená podle produktu, země apod. na několik operačních divizí, z nichž každá zahrnuje obvyklé funkční subdivize, jako je výzkum a vývoj (R&D), výroba, prodej a marketing (S&M) nebo alespoň některé z nich. Divizní členění slouží decentralizaci, zvýšení samostatnosti a flexibility útvarů. Osvědčenými zvl. typy jsou s.o. projektových manažerů, z nichž každý řídí všechny funkční subdivize a je odpovědný za souhrnnou realizaci určitého produktu, a s.o. matricová, v níž každý pracovník je současně podřízen příslušnému funkčnímu manažerovi, odpovědnému např. za zajištění výzkumu nebo za výrobní provoz, a projektovému manažerovi, odpovědnému jako v předchozím případě za určitý projekt vcelku (two boss system). S.o. projektových manažerů se ustavuje v provozech vyrábějících několik výrazně odlišných produktů nebo při zavádění nových programů výroby či služeb. S.o. matricová se užívá při zvl. složité realizaci např. zbrojních nebo kosmických systémů, které v jejich komplexnosti dokáže sladit pouze vysoce specializovaný odborník. Kombinace různých typů s.o., užívané v jednom podniku, jsou obvykle nepřehledné a nedostatečně funkční.

structures of organization structures d'organisation Organizationsstrukturen strutture dell'organizzazione

Jan Vláčil