Technika přímého pozorování

technika přímého pozorování viz pozorování přímé, techniky sběru informací