Tlupa

tlupa – (z rus. tolpa; převzato do češtiny v době obrození) – obecně skupina lidí shromážděných za určitým účelem. Termín t. odpovídá fr. slovu „la bande“, angl. „band“. Z antropol. hlediska se jedná o skupinu lidí, která žije po určitou dobu v roce pohromadě. Obvykle se takto označují lokální nebo migrující skupiny lovecko-sběračských nebo pasteveckých společenství. Rozsah t. je velmi rozdílný podle typu společnosti a podle ekologických podmínek, ve kterých společnost žije. Např. subarktičtí Algonkinové vytvářejí během léta společná tábořiště o několika desítkách či stech lidech, ale na zimu se rozdělí do migrujících t. o 12–20 jedincích. Tyto skupiny se vytvářejí podle vůle jejich účastníků, zatímco letní tábořiště sleduje už rodovou a klanovou strukturu; migrující skupina je malým kooperujícím společenstvím, letní shromáždění t. je terapeutickou a příbuzenskou institucí. Protože termín t. je poněkud pejorativní podobně jako jeho synonymum horda, používá se dnes v antropol. literatuře pro t. prostě termín skupina.

band bande, attroupement Bande banda, orda

Literatura: McFeat, T.: Small Group Cultures. New York 1974.

Zdeněk Justoň