Výzkum verifikační

výzkum verifikační – (z lat. verificare = dokázat, zjistit, od verus = pravý) – též výzkum konfirmační (z lat. componere = skládat; firmus = pevný)– soustřeďuje se na ověření platnosti zformulované hypotézy. Často bývá součástí zákl. výzkumu, i když verifikace hypotéz doprovází i rutinní aplikované výzkumy. Protipólem v.v. je výzkum explorativní, který se orientuje na vyhledávání nových skutečností. Složitější typy v.v. neusilují jen o ověření známého poznatku, ale specifikují např. podmínky platnosti hypotézy, kontrolují její platnost pro daný objekt (ve vazbě na plánovaný sociotech. zásah) apod. Ve verifikačních postupech přináleží význ. úloha i programovému úsilí o falzifikaci, o vyvrácení určité teze.

verification research recherche de vérification Verifikationsforschung ricerca di verifica

Literatura: viz metodologie sociologická.

Jiří Buriánek