Vědomí teoretické

vědomí teoretické – viz vědomí společenské