Vojenský sociologický kruh

Vojenský sociologický kruh (1934–1939)

Vojenský sociologický kruh vznikl jako spolek v rámci Svazu československého důstojnictva, jeho cílem bylo studium sociologie vojáka, vojska a války. V roce 1936 byl organizačně včleněn do Vojenského ústavu vědeckého a do jeho výboru byli přizváni přední tehdejší čeští sociologové. Předsedou byl zvolen Josef Král, místopředsedy Emanuel Moravec a J. V. Hauner, ve výboru byli dále činní J. Brym, K. Galla, R. Hynie, J. Macurek, F. Meisetschäger, S. Roda, Z. Schmoranz, J. M. Smazal, J. Trojan a F. Ulrich. Vojenský sociologický kruh se dělil na dvě sekce: literární pod vedením Jana Mertla, která se zabývala teoretickým studiem sociologie vojáka a důstojníka a vojenského prostředí vůbec, a výzkumnou pod vedením Zdeňka Ullricha. Organizační struktura zůstala nicméně „na papíře“, Kruh nevyvíjel prakticky žádnou výzkumnou ani organizační činnost a v roce 1938 bylo jeho vedení neobsazeno. S celým Vojenským ústavem vědeckým zanikl nejpozději rozpuštěním česko-slovenské armády v roce 1939.

Zdeněk R. Nešpor