Vztah primární

vztah primární – soc. vztah mezi dvěma nebo více osobami charakterizovaný relativně vysokým stupněm osobní angažovanosti partnerů (participantů), intimitou a neformálností. V.p. poskytují vysoké osobní uspokojení a mají proto smysl samy o sobě. Jsou obvykle doprovázeny silnými pozitivními emocemi, stupeň sociální distance v nich je mimořádně nízký. V.p. vznikají v rámci primárních skupin, ale i mimo ně (milenecký, přátelský vztah dvou osob apod.), existence primárních skupin je však podmíněna existencí v.p. Mezi v.p. a vztahy sekundárními, které jsou naopak spíše věcné, instrumentální, neosobní, komunikačně formalizované atd., je plynulý přechod. Ačkoliv soc. a psych. role v.p. je výrazně pozitivní jak z hlediska individua, tak společnosti, může přílišná uzavřenost p.v. vést k nezamýšleným negativním důsledkům (ztráta kontaktu s vnějším světem, přílišná závislost na partnerovi apod.).

primary relation relation primaire Primärverhältnis relazione primaria

Literatura: Quinn, J. A.: Sociology. A Systematic Analysis. Philadelphia, Pa. 1963.

Miloslav Petrusek