Eubiotika: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 1: Řádek 1:
<span id="entry">eubiotika</span> – (z řec. eu = dobře, bios = život) – pojem používaný ve třech významech. ''1.'' <E.> je věda o správném fyziologickém způsobu života, navazující na koncepci tzv. ''makrobiotiky'', jíž se již od 18. st. rozuměla nauka o způsobu, jak prodloužit lidský život zachováním hygienických pravidel, především pak správné životosprávy a dietetiky, rozumným rozdělením práce a odpočinku a vůbec vyvarováním se všeho, co by mohlo mít negativní dopad na lidské zdraví. ''2.'' <E.> je směr v [[lékařství sociální|sociálním lékařství]] a [[sociologie medicíny|sociologii medicíny]], který klade důraz na zdravotnickou prevenci a celkovou úpravu lidského života jako základ řešení zdravotnické problematiky. Pro posuzování [[kvalita života|kvality života]] vytváří ''e.'' měřítko tzv. ''fyziologického komfortu'', který je znakem jak individ. životního slohu, tak života společnosti. ''3.'' <E.> je soc. [[utopie]], ústící v [[hnutí sociální|sociální hnutí]], která prosazuje hlediska ''e.'' jako základ spol. jednání i soc. politiky a v tomto duchu propaguje reformy různých stránek spol. života. V čes. s-gii ''e.'' v tomto smyslu prosazoval zvl. ''S. Růžička'', který obecné rysy ''e.'' spojoval s myšlenkou návratu k přírodě, k polozemědělskému způsobu života, s reagrarizací a zakládáním zahradních měst. Propagátorem ''e.'' byl též ''E. Štorch'', který se pokusil na jejím základě reformovat [[pedagogika|pedagogiku]]. Vypracoval projekt výchovného ústavu, tzv. dětské farmy na Libeňském ostrově v Praze. Zákl. eubiotický komfort (vhodná strava, slunce, vzduch) zde byl spojován s komfortem soc. vztahů (omezená dětská samospráva, soužití dětí a učitelů) a s pracovní výchovou. Eubiotická utopie je dodnes živým soc. ideálem, který prosakuje do soudobého zdravotnictví, ekologického hnutí, teorií rekreace a volného času, urbanismu a podobně.
+
<span id="entry">eubiotika</span> – (z řec. eu = dobře, bios = život) – pojem používaný ve třech významech. ''1.'' ''E.'' je věda o správném fyziologickém způsobu života, navazující na koncepci tzv. ''makrobiotiky'', jíž se již od 18. st. rozuměla nauka o způsobu, jak prodloužit lidský život zachováním hygienických pravidel, především pak správné životosprávy a dietetiky, rozumným rozdělením práce a odpočinku a vůbec vyvarováním se všeho, co by mohlo mít negativní dopad na lidské zdraví. ''2.'' ''E.'' je směr v [[lékařství sociální|sociálním lékařství]] a [[sociologie medicíny|sociologii medicíny]], který klade důraz na zdravotnickou prevenci a celkovou úpravu lidského života jako základ řešení zdravotnické problematiky. Pro posuzování [[kvalita života|kvality života]] vytváří ''e.'' měřítko tzv. ''fyziologického komfortu'', který je znakem jak individ. životního slohu, tak života společnosti. ''3.'' ''E.'' je soc. [[utopie]], ústící v [[hnutí sociální|sociální hnutí]], která prosazuje hlediska ''e.'' jako základ spol. jednání i soc. politiky a v tomto duchu propaguje reformy různých stránek spol. života. V čes. s-gii ''e.'' v tomto smyslu prosazoval zvl. ''S. Růžička'', který obecné rysy ''e.'' spojoval s myšlenkou návratu k přírodě, k polozemědělskému způsobu života, s reagrarizací a zakládáním zahradních měst. Propagátorem ''e.'' byl též ''E. Štorch'', který se pokusil na jejím základě reformovat [[pedagogika|pedagogiku]]. Vypracoval projekt výchovného ústavu, tzv. dětské farmy na Libeňském ostrově v Praze. Zákl. eubiotický komfort (vhodná strava, slunce, vzduch) zde byl spojován s komfortem soc. vztahů (omezená dětská samospráva, soužití dětí a učitelů) a s pracovní výchovou. Eubiotická utopie je dodnes živým soc. ideálem, který prosakuje do soudobého zdravotnictví, ekologického hnutí, teorií rekreace a volného času, urbanismu a podobně.
  
 
<div class="translations">
 
<div class="translations">

Aktuální verze z 21. 12. 2017, 15:27

eubiotika – (z řec. eu = dobře, bios = život) – pojem používaný ve třech významech. 1. E. je věda o správném fyziologickém způsobu života, navazující na koncepci tzv. makrobiotiky, jíž se již od 18. st. rozuměla nauka o způsobu, jak prodloužit lidský život zachováním hygienických pravidel, především pak správné životosprávy a dietetiky, rozumným rozdělením práce a odpočinku a vůbec vyvarováním se všeho, co by mohlo mít negativní dopad na lidské zdraví. 2. E. je směr v sociálním lékařství a sociologii medicíny, který klade důraz na zdravotnickou prevenci a celkovou úpravu lidského života jako základ řešení zdravotnické problematiky. Pro posuzování kvality života vytváří e. měřítko tzv. fyziologického komfortu, který je znakem jak individ. životního slohu, tak života společnosti. 3. E. je soc. utopie, ústící v sociální hnutí, která prosazuje hlediska e. jako základ spol. jednání i soc. politiky a v tomto duchu propaguje reformy různých stránek spol. života. V čes. s-gii e. v tomto smyslu prosazoval zvl. S. Růžička, který obecné rysy e. spojoval s myšlenkou návratu k přírodě, k polozemědělskému způsobu života, s reagrarizací a zakládáním zahradních měst. Propagátorem e. byl též E. Štorch, který se pokusil na jejím základě reformovat pedagogiku. Vypracoval projekt výchovného ústavu, tzv. dětské farmy na Libeňském ostrově v Praze. Zákl. eubiotický komfort (vhodná strava, slunce, vzduch) zde byl spojován s komfortem soc. vztahů (omezená dětská samospráva, soužití dětí a učitelů) a s pracovní výchovou. Eubiotická utopie je dodnes živým soc. ideálem, který prosakuje do soudobého zdravotnictví, ekologického hnutí, teorií rekreace a volného času, urbanismu a podobně.

eubiotics eubiotique, hygiène de vie Eubiotik, Makrobiotik

Jiří Linhart