Gerontologie: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(Přidána poslední věta Viz též heslo gerontologie v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
Řádek 16: Řádek 16:
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:Terminologie/pohlaví, rodina, životní cyklus]]
 
[[Kategorie:Terminologie/pohlaví, rodina, životní cyklus]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[gerontologie (MSgS)|gerontologie]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

gerontologie – (z řec. gerón = stařec) – věda o stárnutí a stáří. Vychází zejm. z poznatků obecné biologie, lékařství a psychologie a propracovává metody prevence předčasného stárnutí i zásady péče o starého člověka trpícího progradující ztrátou jednotlivých schopností. V. Pacovský dělí g. na 3 hlavní podobory: 1. teoretickou g., která vytváří teor. základ pro praktickou činnost spojenou s péčí o starého člověka; 2. klinickou g. (geriatrii), která zkoumá choroby stáří a možnosti jejich léčení; 3. sociální gerontologii, která zkoumá vzájemné vztahy starého člověka a společnosti. Jako mezinár. uznávaný obor se konstituovala ve 20. st.: v r. 1939 vzniklo první mezinár. sdružení pro výzkum stárnutí, v r. 1950 byla založena International Association of Gerontology (IAG). V Československu byla ustavena Gerontologická společnost při Lékařské společnosti J. E. Purkyně v r. 1962 (o určitém zúžení zájmu svědčí přejmenování této společnosti na „Geriatrickou“ v r. 1993). Vedle těchto odborných společností vznikla řada zájmových sdružení, nadací a organizací, s cílem svépomocně obhajovat zájmy starších lidí (např. v r. 1917 ve Švýcarsku Pro Senectute, v r. 1962 celoevropský EURAG, v r. 1990 čes. Život 90). Celosvět. význam g. roste v souvislosti s poznáním, že vlivem působení různých faktorů podíl starých občanů ve společnosti vytrvale roste (viz též stárnutí demografické). Určitý mezník znamenalo Mezinárodní zasedání o stárnutí ve Vídni v r. 1982, protože od té doby se počet akcí věnovaných problematice starých lidí podstatně zvýšil. Řada akcí (např. vyhlášení roku 1993 Rokem stáří a porozumění mezi generacemi, prohlášení 1. října Dnem seniorů) má upozornit na rizika segregace starých lidí a přispět k jejich integraci do společnosti. Vysoký počet starých občanů, ekon. neaktivních a navíc často vyžadujících spec. péči vede totiž spíše k poklesu spol. prestiže této skupiny. Jejím postavením a problémy se zabývá gerontosociologie, která bývá se zmíněnou soc. g. ztotožňována .

gerontology gérontologie Gerontologie, Altersforchung gerontologia

Literatura: Pacovský, V.Heřmanová, H.: Gerontologie. Praha 1981; viz též gerontosociologie.

Časopisy: Journal of Gerontology, 1945.

Hana Kasalová


Viz též heslo gerontologie v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)