Jádro kulturní

Verze z 10. 12. 2017, 18:53, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

jádro kulturní – pojem zavedený J. H. Stewardem k označení takových primárních kult. rysů, které se nejvýrazněji podílejí na adaptaci daného sociokulturního systému k vnějšímu prostředí a vystupují v podobě relativně integrovaného a stabilního jádra. J.k. je konstelací kulturních prvků, resp. kulturních komplexů zajišťujících zejm. fungování ekon. a technol. aktivit a působení s nimi spjatých soc., polit. a náb. vzorů chování. Tzv. sekundární kult. rysy nejsou na jádro přímo vázané a vykazují značnou variabilitu. Pojem j.k. nalezl své využití zejm. v kulturní ekologii.

culture core noyau de la culture Kulturkern nucleo culturale

Literatura: Steward, J. H.: Theory of Culture Change: Methodology of Multilinear Evolution. Urbana 1955.

-- Václav Soukup