KBCSg:Charvát František

Verze z 4. 12. 2018, 00:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Charvát FrantišekKnižní bibliografii české sociologie

HRŮZA, Ivan; CHARVÁT, František; ZICH, František; VARHOLÍK, Juraj; FILIPCOVÁ, Blanka. Vybrané otázky sociologického zkoumání vývoje sociálně třídní struktury socialistické společnosti: materiály ze semináře „Sociálně třídní struktura v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti a sociologické problémy jejího zkoumání“, který se konal ve dnech 4. a 5. dubna 1977 v Hradci Králové. Praha: Horizont, 1978. 182 s.
CHARVÁT, František (ed.). Sociální struktura ČSSR a její vývoj v 60. letech. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 104 s.
CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Some theoretical remarks to the scanning of the principles and results of the studies on status inconsistency effects. 1. vyd. Toronto: Institute for Philosophy and Sociology, 1974. 12 s.
CHARVÁT, František aj. Sociální plán města České Budějovice. Praha: Sociologická společnost ČSAV, 1975. 129 s.
CHARVÁT, František. Teorie sociální struktury a struktura sociálních teorií: k vybraným problémům teorie a empirie výzkumu sociální struktury. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 320 s.
CHARVÁT, František. Dělnická třída a rozvoj kultury v podmínkách výstavby rozvinuté socialistické společnosti: Studijní a podkladový materiál k výzkumnému úkolu státního plánu základního výzkumu VIII-5-8/2-2. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1977. 103 s.
CHARVÁT, František; VEČERNÍK, Jiří. Třídy a vrstvy v buržoazní sociologii. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1978. 249 s.
CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Sociálně třídní struktura Československa: vývoj, data, srovnání. 1. vyd. Praha: Horizont, 1978. 217 s.
CHARVÁT, František. Sociální struktura socialistické společnosti a její vývoj v Československu: srovnávací analýza, reprodukce, perspektivy. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 250 s.