KBCSg:Zich František

Zich FrantišekKnižní bibliografii české sociologie

HRŮZA, Ivan; CHARVÁT, František; ZICH, František; VARHOLÍK, Juraj; FILIPCOVÁ, Blanka. Vybrané otázky sociologického zkoumání vývoje sociálně třídní struktury socialistické společnosti: materiály ze semináře „Sociálně třídní struktura v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti a sociologické problémy jejího zkoumání“, který se konal ve dnech 4. a 5. dubna 1977 v Hradci Králové. Praha: Horizont, 1978. 182 s.
KÁN, František; ZICH, František. Vybrané otázky sociológie v straníckej činnosti. Praha: VŠP ÚV KSČ, 1980. 128 s.
NETOPILÍK, Jakub; ČECHÁK, Vladimír; ZICH, František. Vybrané aspekty metodologie společenských věd. Praha: Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ, 1981. 175 s.
ŠOLC, Miroslav; ZICH, František (eds.). K problematice metodiky propagandy: využívání poznatků pedagogiky, psychologie, logiky a sociologie v propagandě. 1. vyd. Praha: Horizont, 1978. 87 s.
UNGR, Vladimír; VOTAVA, B.; ZICH, František. Postavení důlního dozorce v těžebním provozu uranových dolů: závěrečná zpráva výzkumu. Příbram: Československý uranový průmysl, 1970. 149, 7 s.
ZICH, František (ed.). Metody a techniky sociologického výzkumu. 1.: škálovací techniky v sociologickém výzkumu. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1968. 273 s.
ZICH, František; UNGR, Vladimír. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 5, Sociální a politická participace starých lidí ve městě. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 44 s.
ZICH, František (ed.). Obecné metodologické problémy marxistických sociologických výzkumů. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1972. 201 s.
ZICH, František. Sociologický výzkum. Praha: Svoboda, 1976. 267 s.
ZICH, František aj. Význam sociologických výzkumů pro řídící práci: referáty a diskusní příspěvky ze semináře konaného 30. a 31. 10. 1975 v Karlových Varech. 1. vyd. Praha: Horizont, 1976. 230 s.
ZICH, František. Co s volným časem? 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1978. 166 s.
ZICH, František aj. Co víte o současné sociologii: základní pojmy současné marxistické sociologie. 1. vyd. Praha: Horizont, 1979. 286 s.
ZICH, František aj. Sociologie: pro střední školy sociálně právní. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 169 s.
ZICH, František (ed.). Metodologie marxisticko-leninských sociologických výzkumů: příspěvky k prohloubení marxisticko-leninské sociologie a ke kritice empirismu: sborník referátů ze semináře konaného 8.-9. července 1978 v Liberci. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 148 s.
ZICH, František. Význam rozvoje politické aktivity dělníků v procesu formování socialistického způsobu života. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 117 s.
ZICH, František. Pracovní kolektiv a socialistická společnost. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1983. 188 s.
ZICH, František. Úloha vědeckotechnického rozvoje při budování rozvinuté socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1985. 74 s.
ZICH, František. An introduction to marxist sociology: anthology. Prague: Political College of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, 1986. 137 s.
ZICH, František. Sociální procesy: metodologické otázky zkoumání dialektiky společenského vývoje. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986. 273 s.
ZICH, František. Základy marxisticko-leninské sociologie. 2., Sociologický výzkum. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1986. 205 s.
ZICH, František. Sociologie v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1986. 78 s.
ZICH, František. Vztah sociální a kulturní sféry. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1988. 104 s.
HOUŽVIČKA, Václav; ZICH, František; JEŘÁBEK, Milan. Reflexe sudetoněmecké otázky: a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu. Ústí nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 94 s. ISBN 80-85950-27-8.
ROUBAL, Ondřej a ZICH, František. Marketingová sociologie: marketingová komunikace a moderní společnost. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 102 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-102-6.
ZICH, František a Petra ANÝŽOVÁ. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 301 s. Studie. ISBN 978-80-7419-241-8.
ZICH, František. Češi a Slováci ve vzájemných vztazích. 1. vyd. Praha: Sones - Sociologická nezávislá skupina, 1990. 33 s.
ZICH, František; HOUŽVIČKA, Václav. Přeshraniční souvislosti sociálních změn v oblasti české části euroregionu Chebsko. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1993. 37 s. ISBN 80-901674-1-1.
ZICH, František; HOUŽVIČKA, Václav; KASTNER, Q. Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Čech. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995. 42 s. ISBN 80-85950-00-6.
ZICH, František. Kdo žije v pohraničí: česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace. Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 129 s. ISBN 80-85950-18-9.
ZICH, František. Národnostní a etnické vztahy v českém pohraničí - obraz Čecha, Němce, Rakušana a Róma ve vědomí obyvatel. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 39 s. ISBN 80-85950-10-3.
ZICH, František. Nositelé přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 105 s. ISBN 80-85950-67-7.
ZICH, František (ed.). Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. Ústí nad Labem: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 271 s. ISBN 80-85950-88-X.
ZICH, František. The bearers of development of the cross-border community on Czech-German border. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 53 s. ISBN 80-85950-95-2.
ZICH, František. Biographies in the borderland: preliminary results of the research on the biographical identity of the borderland population. Prague: Institute of Sociology of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. 170 s. ISBN 80-7330-010-9.
ZICH, František; ROUBAL, Ondřej; SPALOVÁ Barbora. Mezigenerační biografická konfigurace obyvatel české části euroregionu Nisa. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 119 s. ISBN 80-7330-024-9.
ZICH, František (ed.). Regionální identita obyvatel v pohraničí: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 262 s. ISBN 80-7330-039-7.
ZICH, František. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2003. 105 s. ISBN 80-86754-06-5.
ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Eupress, 2004. 115 s. ISBN 80-86754-19-7.
ZICH, František (ed.). Člověk v pohraničí: výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. 262 s. ISBN 80-7044-836-9.
ZICH, František aj. Sociální potenciál regionu: (soubor studií). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. 103 s. ISBN 80-86754-69-3.
ZICH, František (ed.). Přeshraniční vlivy v českém pohraničí: (přeshraniční spolupráce v pohraničí jako evropeizace zdola?). Ústí nad Labem: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7044-931-8.
ZICH, František (ed.). Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jeho zjišťování. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 200 s. ISBN 978-80-7414-098-3.