KBCSg:Filipcová Blanka

Verze z 3. 12. 2018, 23:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Filipcová BlankaKnižní bibliografii české sociologie

FILIPCOVÁ, Blanka. Člověk, práce, volný čas. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 155 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 1., Úvodní informace. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 83 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 2., Časový snímek a modely dnů. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 175 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 3., Struktura volného času. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 118 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 4., Jednotlivé oblasti aktivit volného času. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 173 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 5., Představy o volném čase, rodina a volný čas. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 295 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 6., Dovolená. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 266 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 7., Weekend. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 533 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Volný čas a kultura v průmyslovém městě: současnost a perspektivy. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1974. 124 s.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. Různoběžky života: zápas o socialistický životní způsob. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1976. 424 s.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. L’Intelligentsia en Tchécoslovaquie et ses perspectives. Prague: Orbis, 1986. 117 s.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. The Position and Prospects of the Intelligentsia in Czechoslovakia. Prague: Orbis, 1986. 119 s.
FILIPEC, Jindřich; FILIPCOVÁ, Blanka. Socialistický způsob života - skutečnost i program. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 197 s.
HRŮZA, Ivan; CHARVÁT, František; ZICH, František; VARHOLÍK, Juraj; FILIPCOVÁ, Blanka. Vybrané otázky sociologického zkoumání vývoje sociálně třídní struktury socialistické společnosti: materiály ze semináře „Sociálně třídní struktura v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti a sociologické problémy jejího zkoumání“, který se konal ve dnech 4. a 5. dubna 1977 v Hradci Králové. Praha: Horizont, 1978. 182 s.