KBCSg:Machotka Otakar

Verze z 4. 12. 2018, 00:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Machotka OtakarKnižní bibliografii české sociologie

MACHOTKA, Otakar. Mravní problém ve světle sociologie: názory, metody, kritika. 1. vyd. Praha: Orbis, 1927. 190 s.
MACHOTKA, Otakar; ULLRICH, Zdeněk. Sociologie v moderním životě: směry, organisace, úkoly. Předmluva Břetislav Foustka. 1. vyd. Praha: Orbis, 1928. 128 s.
MACHOTKA, Otakar. K sociologii rodiny: příspěvek k metodám empirické sociologie: metoda statistická a individuální. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1932. 233 s.
MACHOTKA, Otakar. Sociálně potřebné rodiny v hlavním městě Praze. 1. vyd. Praha: Orbis, 1936. 302 s.
MACHOTKA, Otakar. Americká sociologie: sociální podmínky vzniku a rozvoje. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1938. 76 s.
MACHOTKA, Otakar. Amerika: její duch a život. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1946. 337 s.
MACHOTKA, Otakar. The unconscious in social relations: An analysis of unconscious processes in personality, society and culture. New York: Philosophical Library, 1964. xxiii, 321 s.