KBCSg:Ullrich Zdeněk

Ullrich ZdeněkKnižní bibliografii české sociologie

DOLEŽAL, Jan; ULLRICH, Zdeněk. Výzkum abiturientů českých středních škol v zemi České a Moravskoslezské ve školním roce 1933/34 = Recherches sur les bacheliers des écoles secondaires Tchèques en Bohême et en Moravie-Silésie dans l'année scolaire 1933/34. 1. vyd. Praha: Nákladem Státního úřadu statistického, 1936, s. 191-486. (zvl. otisk ze Statistického obzoru)
KRÁL, Josef; BOCKOVÁ, Anna; ULLRICH, Zdeněk. Sociologické studie o poměšťování pražského okolí = Soziologische Studien zur Verstädterung der Prager Umgebung. 1. vyd. Praha: Sociologie a sociální problémy, 1938. 335 s.
MACHOTKA, Otakar; ULLRICH, Zdeněk. Sociologie v moderním životě: směry, organisace, úkoly. Předmluva Břetislav Foustka. 1. vyd. Praha: Orbis, 1928. 128 s.
ULLRICH, Zdeněk. Společnosti ve světě zvířat. 1. vyd. Praha: Ústřední osvětový sbor hl. m. Prahy, 1928. 16 s.
ULLRICH, Zdeněk. Sociologický rozbor dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Vyšší škola sociální péče, 1936. 24 s. (zvl. otisk z díla Sociální práce)
ULLRICH, Zdeněk. Osvobození práce: sociologický rozbor názorů na práci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství L. J. Peroutka, 1947. 289 s.
ULLRICH, Zdeněk. Nástin sociologické analysy pražského okolí. 1. vyd. Praha: Sociologický seminář VŠPS, 1948. 132 s.