KBCSg:Král Josef

Král JosefKnižní bibliografii české sociologie

KRÁL, Josef; BOCKOVÁ, Anna; ULLRICH, Zdeněk. Sociologické studie o poměšťování pražského okolí = Soziologische Studien zur Verstädterung der Prager Umgebung. 1. vyd. Praha: Sociologie a sociální problémy, 1938. 335 s.
KRÁL, Josef. Herbartovská sociologie. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1921. 269 s.
KRÁL, Josef. Vztahy sociologie k psychologii a pedagogice. 1. vyd. Praha: n. vl., 1923. 27 s. (zvl. otisk Ruchu filosofického)
KRÁL, Josef. Na okraj Masarykovy „sebevraždy“. 1. vyd. Bratislava: Filosofická fakulta University Komenského, 1927. 28 s.
KRÁL, Josef. Studie o G.A. Lindnerovi. 1. vyd. Bratislava: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 174 s.
KRÁL, Josef. Masaryk filosof a sociolog. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav, 1931. 23 s. (separát z 1. svazku přednášek Slovanského ústavu)
KRÁL, Josef. Československá filosofie: nástin vývoje podle disciplin. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 337 s.
KRÁL, Josef. Nad člověkem a společností: úvahy z rozhlasu. 1. vyd. Praha: Alois Svoboda, 1946. 151 s.
KRÁL, Josef. Nástin sociologie. 1. vyd. Praha: Soukromý tisk, 1945. 31 s.