Kryptomarxismus

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kryptomarxismus – (z řec. kryptos = tajný, skrytý) – termín označující teor. i praktické polit. koncepce, které přejímají selektivně určité prvky marxismu a využívají je způsobem, který marxismus devalvuje nebo popírá. Prvními představiteli k. byli zřejmě legální marxisté. Ve 20. l. mezi ně bývá řazen K. Mannheim, protože údajně svoji s-gii vědění založil na reinterpretaci marx. koncepce ideologie jakožto falešného vědomí a využil tento koncept k útoku proti marxismu. Ke k. byla někdy počítána i frankfurtská škola a neomarxismus. V současnosti se pojem k. používá již jen zřídka.

crypto-marxism cryptomarxisme Kryptomarxismus criptomarxismo

Eduard Urbánek