MSgS: Porovnání verzí

 
Řádek 11: Řádek 11:
 
V období tzv. Pražského jara již nestačil vyjít a nastupující tzv. normalizace vedla nakladatelství i editory – jimiž zůstali J. L. Fischer, Miloslav Petrusek a Zdeněk Strmiska – k autocensurním zásahům: některá hesla byla vypuštěna, jiná přepsána, někteří autoři nesměli být uvedeni. Přes tyto vynucené zásahy, bez nichž by slovník vůbec nemohl vyjít, jde o kvalitní a dobovou ideologií relativně nepostižené dílo, přinejmenším jako historický text ukazující vysokou kvalitu české sociologie druhé poloviny šedesátých let.
 
V období tzv. Pražského jara již nestačil vyjít a nastupující tzv. normalizace vedla nakladatelství i editory – jimiž zůstali J. L. Fischer, Miloslav Petrusek a Zdeněk Strmiska – k autocensurním zásahům: některá hesla byla vypuštěna, jiná přepsána, někteří autoři nesměli být uvedeni. Přes tyto vynucené zásahy, bez nichž by slovník vůbec nemohl vyjít, jde o kvalitní a dobovou ideologií relativně nepostižené dílo, přinejmenším jako historický text ukazující vysokou kvalitu české sociologie druhé poloviny šedesátých let.
  
Slovník v publikované podobě obsahuje 212 hesel (a dobově podmíněné přehledy sociologických pracovišť, společností, periodik apod., které do internetové prezentace nebyly pojaty), na nichž se podílelo 87 autorů. V publikované podobě slovníku nesměli být uvedeni Miroslav [[Disman Miroslav|Disman]], Blanka Habadová, Libuše Háková, Miroslav [[Jodl Miroslav|Jodl]], Miloš [[Kaláb Miloš|Kaláb]], Pavel [[Machonin Pavel|Machonin]], Dušan Prokop, Josef Solař a Zdeněk Strmiska (v případě Prokopa a Habadové došlo k tomu, že do publikované verze nakonec nevstoupilo ani žádné heslo, které vypracovali) – v elektronickém vydání v rámci Sociologické encyklopedie jsme se to snažili napravit. Autorské určení příslušných (31) hesel je ovšem jen pravděpodobné, nemůžeme jej absolutizovat vzhledem k tomu, že se nedochoval rukopis a velká většina autorů i editorů slovníku již nežije; autoři jsou v tomto případě označeni otazníkem.
+
Slovník v publikované podobě obsahuje 207 hesel (a dobově podmíněné přehledy sociologických pracovišť, společností, periodik apod., které do internetové prezentace nebyly pojaty), na nichž se podílelo 87 autorů. V publikované podobě slovníku nesměli být uvedeni Miroslav [[Disman Miroslav|Disman]], Blanka Habadová, Libuše Háková, Miroslav [[Jodl Miroslav|Jodl]], Miloš [[Kaláb Miloš|Kaláb]], Pavel [[Machonin Pavel|Machonin]], Dušan Prokop, Josef Solař a Zdeněk Strmiska (v případě Prokopa a Habadové došlo k tomu, že do publikované verze nakonec nevstoupilo ani žádné heslo, které vypracovali) – v elektronickém vydání v rámci Sociologické encyklopedie jsme se to snažili napravit. Autorské určení příslušných (31) hesel je ovšem jen pravděpodobné, nemůžeme jej absolutizovat vzhledem k tomu, že se nedochoval rukopis a velká většina autorů i editorů slovníku již nežije; autoři jsou v tomto případě označeni otazníkem.
  
 
Internetové vydání připravili Zdeněk R. Nešpor a Olga Vodáková.
 
Internetové vydání připravili Zdeněk R. Nešpor a Olga Vodáková.

Verze z 3. 11. 2018, 16:04

Malý sociologický slovník (1996)

Malý sociologický slovník vznikal v letech 1965–67 pod redakcí Miloslava Petruska (hlavní editor), J. L. Fischera, Blanky Habadové, Mojmíra Hájka, Josefa Solaře a Zdeňka Strmisky. V období tzv. Pražského jara již nestačil vyjít a nastupující tzv. normalizace vedla nakladatelství i editory – jimiž zůstali J. L. Fischer, Miloslav Petrusek a Zdeněk Strmiska – k autocensurním zásahům: některá hesla byla vypuštěna, jiná přepsána, někteří autoři nesměli být uvedeni. Přes tyto vynucené zásahy, bez nichž by slovník vůbec nemohl vyjít, jde o kvalitní a dobovou ideologií relativně nepostižené dílo, přinejmenším jako historický text ukazující vysokou kvalitu české sociologie druhé poloviny šedesátých let.

Slovník v publikované podobě obsahuje 207 hesel (a dobově podmíněné přehledy sociologických pracovišť, společností, periodik apod., které do internetové prezentace nebyly pojaty), na nichž se podílelo 87 autorů. V publikované podobě slovníku nesměli být uvedeni Miroslav Disman, Blanka Habadová, Libuše Háková, Miroslav Jodl, Miloš Kaláb, Pavel Machonin, Dušan Prokop, Josef Solař a Zdeněk Strmiska (v případě Prokopa a Habadové došlo k tomu, že do publikované verze nakonec nevstoupilo ani žádné heslo, které vypracovali) – v elektronickém vydání v rámci Sociologické encyklopedie jsme se to snažili napravit. Autorské určení příslušných (31) hesel je ovšem jen pravděpodobné, nemůžeme jej absolutizovat vzhledem k tomu, že se nedochoval rukopis a velká většina autorů i editorů slovníku již nežije; autoři jsou v tomto případě označeni otazníkem.

Internetové vydání připravili Zdeněk R. Nešpor a Olga Vodáková.

Knižní vydání: Svoboda, Praha 1970, 615 s.

Všechna hesla


Více o Malém sociologickém slovníku.