Mccarthismus

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mccarthismus – polit. praktiky am. senátora Joea McCarthyho, charakteristické obviňováním, většinou nepodloženým, jednotlivých osob i celých skupin lidí z činů nebezpečných pro USA, sledováním a vyšetřováním těchto osob a také senzacechtivostí a šířením atmosféry strachu v celé společnosti. Termínem m. je také nazýváno období am. politiky v době, kdy ji ovládal McCarthy, tj. od února 1950 do prosince 1954. Přesné datování počátku je dáno projevem McCarthyho ve Wheelingu v Záp. Virginii, při němž obvinil 205 nejmenovaných pracovníků State Departementu, že jsou členy kom. strany. Bylo to ve vrcholném období tzv. studené války, po vzniku řady východoevrop. kom. diktatur a Lidové Číny, v době, kdy se rozjížděly stalinské politické procesy, kdy SSSR vyzkoušel atomovou bombu a byl založen Severoatlantický pakt a Američané umírali v korejské válce. McCarthy vlastně navázal na dřívější činnost kongresového Výboru pro potírání neamerické činnosti, který vznikl již v r. 1938 s posláním pátrat po organizacích propagujících totalitní ideologii. Tento výbor se původně zaměřil na hollywoodské filmaře. Ale v r. 1947 am. prezident Harry Truman nařídil, aby u všech členů kongresového výboru byly prošetřeny osobní kontakty a minulost. O něco později byli z neam. činnosti obviněni vedoucí představitelé am. kom. strany a odsouzeni k odnětí svobody. M. byl vyvrcholením této aktivity. V jeho době se am. občané báli expanzívnosti SSSR a snadno uvěřili v sabotéry ve vládě. Republikánští politici postup svého senátora podporovali. Senát vytvořil pětičlenný vyšetřovací výbor, který ale neměl dostatek důkazů pro usvědčení osob označených McCarthym. Ten reagoval obviněním generála George Marshalla (tvůrce tzv. Marshallova plánu) z účasti na kom. spiknutí ve prospěch SSSR. I když obvinění nebylo prokázáno, Marshall odešel znechucen do důchodu. McCarthy jako předseda podvýboru pro vyšetřování a později podvýboru pro vnitřní bezpečnost dosáhl postupně propuštění 9 500 úředníků ze státní správy a řady dalších pracovníků včetně univerzitních profesorů. Vznikla „špionomanie“, atmosféra strachu, donášení, vyřazování „podvratných autorů“ z knihoven (včetně např. Thomase Manna, Sigmunda Freuda a Alberta Einsteina). Boj proti vlivu kom. totalitních režimů přerůstal v hrozbu vlastní totality (např. podle hodnocení Waltera Lipmanna). Nakonec McCarthy předvolal před svůj výbor bývalého prezidenta Trumana a začal vyšetřovat důstojníky armády, což se odehrávalo před očima televizních diváků. Ti ale v rozsáhlé anketě převážně odsoudili použité vyšetřovací metody. Posléze se proti nim postavil i Senát USA a prezident Eisenhower, čímž skončila éra m. Její tvůrce byl odvolán, nařčen ze zneužívání finančních prostředků k soukromým spekulacím a skončil jako alkoholik. M. je dnes považován za smutné období am. polit. historie a zároveň za prototyp ohrožení demokracie „zevnitř“. Vznikl jako zneužití obecných obav o demokracii, ale k její „ochraně“ použil neadekvátní prostředky a tím začal podrývat její základy. Zároveň je považován za určitou hist. zkoušku, ve které am. demokracie obstála. Uvádí se jako vzor nepřiměřeného a nebezpečného polit. chování.

McCarthyism maccartisme, maccarthysme McCarthyismus maccartismo

Alena Vodáková