Mejdan

mejdan – (ze srbochorvatského mejdan = boj, souboj, to z arab. majdan = volné prostranství) – v současné době oblíbený způsob trávení volného času v partě, spojený s popíjením alkoholu, malým občerstvením, poslechem hudby, tancem, neformální konverzací a komunikací, často v intimní atmosféře. Název je konkrétně odvozen od istanbulského závodiště a cvičiště At Meydan, na němž v r. 1583 pořádal turecký sultán okázalé oslavy narození svého prvorozeného syna. Současné m. se pořádají v soukromí, obvykle v bytě jednoho z pořadatelů, na chatě, v hotelovém pokoji či na podnikové ubytovně s vyloučením nepřizvaných. Nejsou však omezeny jen na úzký okruh nejbližších přátel a známých. Často sledují i cíl rozšíření spektra soc. kontaktů o aktraktivní jedince. Mají charakter neformální, často hlučné oslavy, s oslabením přímé sociální kontroly ze strany veřejnosti, rodičů apod. Rituál pořádání m. patří k životnímu slohu adolescentů, mládeže, ale i osob středního věku. Plní funkci uvedení do subkultury mládeže. Účastní se ho zpravidla muži i ženy společně, existují však též m. čistě pánské či dámské. Intimní charakter m. usnadňuje i erotické, popř. přímo sexuální sblížení účastníků. M. hrají nepominutelnou úlohu v etiologii alkoholismu, narkomanie (viz drogy), promiskuity, v rozpadu partnerských vztahů, mnohdy i trestné činnosti (znásilnění, krádeže, omezování osobní svobody apod.). Naprostá většina m. se však pohybuje v rámci spol. normy. (Viz též potlach.)

party, rave-up, bash surboum, pot Feier; Féte festino, party

Jiří Linhart