Potlach

potlach – též potlač, potlatch – název pocházející z jazyka severoam. indiánského kmene Navajo, který původně označoval poradní shromáždění, především však velkou spol. a náb. slavnost spojenou s tanci, obřadným popíjením různých nápojů, kouřením, zabíjením zajatců a otroků a výměnou darů. P. byly běžné zejm. u kmenů žijících na severozáp. pobřeží Tichého oceánu. U Kwakiutlů nabýval p. formy rozsáhlého výměnného ceremoniálu, doslova ruinujícího ekon. pozici účastníků, předhánějících se ve velkorysosti darů. P. sloužil k upevnění a demonstraci soc. postavení jednotlivce. Prostřednictvím indiánek a kovbojek pronikl ve 20. a 30. l. i do našeho jazyka a stal se součástí slangu trampů, sportovců i širší veřejnosti. P. se rozumí: 1. způsob kolekt. trávení večerů o víkendech a o dovolené v přírodě, u táborového ohně a při kytaře, ve kterém se vyskytují výrazné rituální prvky posilující kohezi skupiny (slavnostní, obřadné zapalování ohně, vztyčování vlajky, ustálený písňový repertoár, vzpomínání na nepřítomné, zemřelé atd.), různé zákazy (do ohně se neplive, nezapaluje se od něho cigareta apod.), které však nejsou vždy dodržovány; 2. poradní shromáždění trampů – v tomto smyslu znamená p. totéž co schůze nebo mítink (slangově „slezina“) a může být pořádán kdekoliv, např. v hospodě; 3. zhruba totéž co mejdan, popř. posezení v hospodě při pivě a kytaře. Rituál p. byl i pod jiným názvem rozpracován především v skautingu a trampingu, v pozměněné formě se však stal také součástí akcí na pionýrských a mládežnických táborech v Československu v l. 50.–80. V podobě tzv. táboráku představuje p. pokleslou formu lidové zábavy a je pro ortodoxní trampy symptomem „paďourství“ (viz Squareville).

potlach potlatch Plausch, Plaudern, Unterhaltung am Lagerfeuer potlatch

Literatura: Benedict, R.: Patterns of Culture. New York 1934; Codere, H.: Fighting with Property. New York 1950; viz též skauting, tramping.

Jiří Linhart