Otázka projektivní

Verze z 10. 12. 2017, 18:55, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

otázka projektivní – je součástí tzv. projektivních technik, založených na tom, že člověk promítá své vlastní emoce, motivy a postoje do odhadování a posuzování chování druhých lidí (viz projekce). O.p. jsou nepřímé svým obsahem, ale formálně si zachovávají výhody přímého dotazu. Pokud v dotazníkovém šetření či v interview chceme získat odpovědi v oblasti neochotně sdělovaných nebo prestižních obsahů, můžeme použít o.p. formulovanou tak, že respondent neodpovídá sám za sebe, ale informuje nás, jak je tomu u ostatních lidí (co si myslí, jaké mají hodnoty, aspirace, jak by se chovali v určité situaci). Dotazy se většinou vztahují k neurčitě vymezené skupině lidí (k lidem ze soc. okolí, k lidem „u nás“, „ostatním mladým lidem“, k lidem jako takovým). Odhadnout míru této identifikace je ovšem obtížné, což je problém zejm. běžných s-gických šetření (méně již hloubkového interview či ohniskového interview, jejichž součástí je i zjištění míry této identifikace). Výhodou o.p. je i menší potřeba záruky anonymity. V jednom a témž dotazníku lze kombinovat přímé otázky a o.p. k témuž problému a odpovědi srovnávat a vyhodnocovat pro účely validizace.

projective question question projective projektive Frage domanda proiettiva

Literatura: viz projekce.

-- Růžena Komárková