Interview ohniskové

interview ohniskové – (překlad z angl. focused interview; focus = ohnisko, to focus = soustředit mysl) – používá se i původní angl. výraz focused interview – spec. varianta hloubkového interview, při které je pozornost respondenta koncentrována na jednu určitou situaci, často experimentálně navozenou, jejíž objektivní parametry jsou předem známy. Účelem i.o. je prozkoumat subjektivní prožitky této situace. Tento typ interview byl původně rozvinut pro výzkum efektů hromadných sdělovacích prostředků a propagandy (H. Herzog takto zkoumal pocity uspokojení posluchačů z různých typů rozhlasových pořadů), má však širší použití. Na rozdíl od běžného hloubkového interview jsou v i.o. hypoteticky stanoveny předpokládané efekty a zjišťují se vzniklé odchylky. Testují se též rozdíly mezi zážitky jednotlivých skupin respondentů. Úkolem tazatele je udržovat, resp. stále vracet pozornost respondenta k témuž bodu a krok po kroku dospívat k větším podrobnostem. Tazatel má být vybaven „průvodcem“ a programovým analyzátorem, což jsou mechanické pomůcky sloužící zejm. k retrospektivnímu navození situace, na kterou má respondent reagovat. Používají se grafická znázornění, filmové snímky, playbecky, tištěné materiály. I.o. vyžaduje specif. vyškolené tazatele. V čes. s-gii a ve výzkumu veř. mínění se v 90. l. začaly uplatňovat různé volnější varianty skup. formy i.o. (viz focus-groups).

focused interview interview focalisée zentriertes Interview intervista focalizzata

Literatura: Merton, R. K.Fiske, M.Kendall, P. L.: The Focused Interview. A Manual of Problems and Procedures. Glencoe, Ill. 1956.

Alena Vodáková