Prognóza bez překvapení

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

prognóza bez překvapení – druh prognózy charakterizovaný předpokladem, že budoucí vývoj nebude poznamenán žádnou podstatnější inovací a všechny závislosti mezi prognózovanými jevy si zachovají svoji sílu i směr. Nepředpokládá se např., že by vývoj vybavenosti domácností předměty dlouhodobé spotřeby byl ovlivněn vyvinutím nějakého nového výrobku schopného rychlého rozšíření, že se změní dosavadní styly dopravy, že vzniknou nové nemoci, které by ovlivnily chování lidí i schopnost přežití lidstva apod. Naproti tomu prognóza s překvapením se snaží upozornit na možné inovace dalekosáhlého významu a používá specif. metody a techniky – např. delfskou metodu či scénáře budoucnosti – k odhalení podobných inovací. Výskyt AIDS ukazuje, že možnosti stability nelze přeceňovat ani u systémů relativně velmi stabilizovaných. Tím spíše však jsou omezeny možnosti p.b.p. v soc. oblasti.

prognosis without surprise pronostic sans surprise überraschungslose Prognose previsione senza sorprese

Literatura: viz prognostika, metoda delfská.

Jiří Linhart